Yoga & nervsystemsreglering

Kroppsbaserade metoder.
Yoga.
Stresshantering.

Du är välkommen till 8 veckors kurser Yoga för stresshantering som följer Traumaanpassad Yoga Sveriges metoder (TAY), yoga klasser, yinyoga. Du lär dig grunderna i närvsystems reglering och hantera stress bättre i din vardag. Jag stöttar dig för att navigera genom olika tillstånd av nervsystemet via kroppsbasserade meotoder. Tillsammans skapar vi ett vitalt liv

Kurser och Klasser
Yoga & Yinyoga
Workshops
Traumaanpassad Yoga
Mer inspiration på min Instagram